Posted on: ژانویه 29, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

بیست سال آنگاه بابت کارهایی که نکرده ای اکثر افسوس می خوری تا بابت عمل هایی که کرده ای. در این قسمت هم مثال هایی از عکس پروفایل برد را فراهم کرده ایم که به شما انگیزه بیشتری می دهند. عکس پروفایل پیروزی به جهت آن جور از کاربرانی میباشد که می خواهند به جهت رسیدن به اهداف خود انرژی و انگیزه بگیرند. کلیه آنچه از زندگی آموختم در یک واژه خلاصه می شود:می گذرد … به هر درحال حاضر قرائت جملات متنوع و زیاد، قوهی خلاقیت شما را تقویت و به شما امداد می‌کند تا تراز انرژی و میزان مرغوب بودن زندگی خود و دوستانتان را بالاتر ببرید. این عکس ها ملازم اهمیت نوشته های انگیزشی هستند و اساسی تلاوت و مرور کردن ن در ذهن خود، می توانید به خویش انگیزه بیشتری بدهید. پستهای روانشناسی و انگیزشی پیروزی هم طرفداران متعددی دارد. در صورتی که چنین پستهایی یک کپشن دیدنی هم داشته باشند، دوچندان عالی است. به اندازه است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. دقت شما به هر نکته ای که متمرکز شود، انرژی ذهنتان نیز به همان سو خواهد رفت. اگر بضاعت و توان درک کردن اینکه چیزی صحیح نمی باشد را دارید؛ حتما قدرت درست نمودن آن را هم دارید. با نیست چقدر آرام حرکت کنی تا وقتی که متوقف متن انگیزشی غم نشوی. در صورتی که میخوای یه شیر باشی، بایستی با شیرها تمرین کنی! درصورتیکه هیچگاه در زندگی تان باخت نمی خوردید، آن وقت چه تصمیمی می گرفتید؟ من هیچ وقت از ناکامی تناول کردن نترسیدم. هر اشتباهی نشاندهنده این می باشد که وقت آن رسیده چیزی جدید یاد بگیری، چیزی که از قبل نمیدانی. هیچ وقت نمیدونی چقدر قادر هستی؛ تا هنگامی که توانا بودن تنها انتخابت باشه… هنگامی که قبلی خویش را وارد روز جدید نمی کنی، روزت آسان تر و بهتر می شود. نمیخواستم همین عشق را فاش کنم، ناگاه به خویش آمدم، دیدم تمامی کلمات راز مرا میدانند، این است که هر چه مینویسم، عاشقانهای به جهت تو میشود. درصورتیکه دنبال آن یک نفری هستی که زندگی ات را تغییر‌و تحول دهد؛ همین الان برو جلوی آینه… در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه متن انگیزشی هدف بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

Leave a Comment