Posted on: آوریل 29, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

این روز‌ها بسیاری از افراد به محل کار خود بازگشته اند یا تردد در شهر را با وسایل نقلیه عمومی انجام می‌دهند. این موضوع برای برخی افراد اجتناب ناپذیر است، اما باید دقت کنیم که در دوران حساس فعلی که همه گیری کرونا هنوز هم باقیست و کنترل نشده خود را تا حد امکان از ابتلا محفوظ نگه داریم.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment