Posted on: ژوئن 25, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

در صحنه اخراج کریمی، سیدمهدی سیدعلی داور میدان در یک متری صحنه بوده و اعتقاد داشته است که کریمی به گردن محمد آبشک، هافبک فولاد ضربه زده است. شدت ضربه به حدی بوده که باعث آسیب‌دیدگی آبشک شده است. داور می گوید بازیکن استقلال بوده که بی‌محابا مرتکب خطا شده است.تصویر وضعیت آسیب‌دیدگی گردن محمد آبشک در برخورد با علی کریمی را در زیر مشاهده می‌کنید:

[ad_2]

Source link

Leave a Comment