Posted on: می 20, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

کلمات ارزان هستند. آنچه مهم است اعتقاد به سیستم پشت کلمات خود را و اقدامات شما را به خاطر کسانی که اعتقاد به سیستم های. اقتصاد را بهبود نمی بخشد, مردم بهبود بخشد. انتظار برای چیزی که اتفاق می افتد این است که برای بازنده است. مهم ترین اقتصاد ایجاد شده بین گوش خود را.

در پایین بازار شما باید برای به دست آوردن خلاق به چیزهایی اتفاق می افتد. اگر چه شما نمی ممکن است قادر به فشار فعلی خود را انتخاب بازار آن وجود دارد اما شما می توانید بازار تو رفتگی در دیوار ایجاد وابستگی استفاده از پایه مشتری خود را بهتر و فشار بازارهای جایگزین. به عبارت دیگر گزینه های وجود دارد برای رسیدن به موفقیت. ایستاده و در انتظار جهان خود را برای ایجاد اقتصاد است نه یک گزینه خوب است.

وجود دارد یک نقل قول که می گوید: “زمانی که شما رفتن به محل کار خود و دریافت بهتر آن شگفت انگیز است که چقدر بهتر مشتری خود را دریافت کنید.” یکی از فعالیت های است که همیشه می توانید پرداخت در اقتصاد پایین است فردی و توسعه سازمانی.

همه چیز بستگی به این چهار P را از کسب و کار مردم, روند, محصول و موقعیت. آیا شما کار روزانه در توسعه شخصی خود را? آیا شما در کار روزانه خود را برای افزایش دانش و توانایی فروش محصول خود را? آیا شما در کار روزانه برای افزایش اثربخشی روند ؟ آیا شما در کار روزانه برای افزایش موقعیت خود را از طریق بازاریابی بهتر? اگر شما کار بر روی این چیزها روزانه شما را تعیین خواهد کرد و فروش خود را با موفقیت و در زمان خوب یا بد است. زمان خوب خواهد شد و در حال حاضر تبدیل به هنجار شده است.

تورو بهترین گفته: “هیچ چیز تغییر نمی کند; مردم را تغییر دهید.” ایجاد یک تعهد به کشف کردن که چرا شما می خواهید برای انجام کاری. که چرا قوی می شود چگونه می شود آسان است. هنگامی که شما می دانید که چرا شما می خواهید چیزی ایده ها چگونه خواهد به شما جریان. تمرکز بر روی راه حل مشکل نیست. هنگامی که شما ساکن در این ایده از یک مرفه بازار شما ایجاد واقعیت مرفه بازار است.

هنگامی که شما برای باز کردن درب خود را به سیستم باور شما نزدیک درب کمبود. هنگامی که شما در حال درد و رنج از فقدان چیزی این دلیل است که شما باید یک وضعیت روانی نبود. همه چیز آشکار خود را در خارج از جهان امروز انعکاس مستقیم خود را در داخل جهان از دیروز.

به شما در بهبود خود شما شروع به فکر می کنم و عمل در سطح دیگری از انرژی است. تصور کنید که قیاس از بازی های ویدئویی و نیاز به گرفتن به اندازه کافی خوب نمره در یک سطح به سطح و رفتن به سطح بعدی. هنگامی که به شما در بهبود به اندازه کافی شما را وارد یک سطح کاملا دیگر است که باعث ایجاد فرصت دیگری را برای بهبود.

[ad_2]

Leave a Comment