Posted on: آوریل 18, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

مسلماً جواب به سوال فوق یاری بسزایی به گزینش درست یک کولینگ تاور در یک واحد صنعتی خواهد کرد. همین مقاله در بکار گیری شیوه های مناسب به جهت کارایی بهینه و حفظ از برج های خنک کننده به شما یاری خواهد کرد. برج خنک کننده ی بسته آب گرم چیلر را از لوله های موجود در برج خنک کننده به گردش در می آورد. برج های خنک کننده از نظر گونه عملکرد به سه گونه تقسیم می شوند. در برج های خنک کننده ی گشوده آب کندانسور چیلر مستقیما در معرض اتمسفر قرار دارد. این برج خنک کننده وظیفه خنک سازی و کاهش دمای آب باطن چیلر را برج های خنک کننده چیست دارد. همین اعزام البته خود هزینهی مجزایی در بر دارد! یا همینطور ممکن است این تجهیزات با روند ساخت یک یا تعدادی فرآورده را بر عهده داشته باشند. برای انتخاب محل نصب مناسب و استاندارد بایستی یک سری موردها و نکته ها را دانسته و به آن‌ها عمل شود. قیمت این سیستم تحت تر میباشد در کار کارایی این برجها هم پایین خیس می باشد. 1. دمای خشک محیطی که قرار هست برج در آنجا نصب شود. به جهت محافظت ویژه از دستگاه، در دماهای محیطی سرد (پاییز و زمستان) آب تشتک را خالی نمایید. برج های خنک کننده یا این که کولینگ تاورها (Cooling Tower) مبدل های حرارتی میباشند که از آب و هوا به جهت انتقال گرما از سیستم تهویه هوا به محیط خارجی به کارگیری می کنند و اکثر اوقات در حذف گرما از آب کندانسوری که از چیلر خارج می شود کاربرد دارند. در واقع گنجایش برج های خنک کننده نهایتاَ بر بر روی «اندازه و ابعاد» و «تعیین فرم» این دستگاه ها هم تأثیرگذار است. در این در بین در سیستمهای تهویه مطبوع خانگی و چیلرهای آب خنک، به جای برج های خنک کننده پرقدرت و گسترده اساسی ابعاد بالا، متناسب کلیدی مصرف از برج خنک کننده خانگی با گنجایش کاهش استفاده می­شود. برج های مخروطی و گرد برای مصارف خانگی معمولتر میباشند و ارزش کمتری دارند. برج خنک کننده خانگی به جهت مصارف خانگی ساخت می­شود البته معیارهایی به جهت طراحی آن وجود دارا‌هستند که در نهایت منجر به ساخت گونه های متعدد برج خنک کننده می­شود. دمای مرطوب و دمای خشک محیط، که از جانب ایستگاههای هواشناسی هر حوزه‌ تعیین شده و یک پارامتر اهمیت به جهت طراحی برجهای برج خنك كن خنک کننده است.

Leave a Comment