Posted on: آوریل 24, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

من اینجا نشسته تماشای Lone Survivor با پسر من است. ناگهان آن فنر بر من که من باید نوشتن افکار من. اعتماد مانند یک قوی بخش هر رابطه است. مردان/زنان در نشان دادن توانایی پوشش یکدیگر پشت و انجام این کار تحت شدید ترین فشارهای که بسیاری از ما نمی باید بر روی. تماشای اعتماد است که نشان داده شده است در این فیلم مرا به یاد که چگونه به خوبی کار می کنند با افرادی که به من اعتماد.

از تجربه من, کسب و کار می تواند پس از برش گلو. هر کس فقط به انجام آنچه در آن طول می کشد برای پوشش خود بخشی از کار است. شکسته قلب من برای دیدن که خیلی در این روزها در تمام جنبه های زندگی است. اکثر مردم دیدار من فقط می خواهم به دانستن آنچه در آن برای آنها است. اکثر مردم می خواهم به فقط در مورد خود صحبت کنید. که خوب است من می دانم که من گناهکار بودن خودخواه گاهی اوقات به عنوان به خوبی. من صادقانه می توان گفت که شخصیت من با استفاده از به طور ناقص به یک اندازه است. در حال حاضر که من در حال حرکت رو به جلو و ساختن آینده ای بهتر برای خانواده ام می بینم چقدر مهم صداقت است. من می خواهم به نشان می دهد بچه ها من و همسر من است که من به عنوان مثال من می خواهم آنها را برای تبدیل شدن به. با شبکه در کسب و کار و به طور مداوم در تلاش برای ایجاد روابط آن است که همیشه بسیار دشوار برای ساخت این روابط. استیون کاوی, مذاکرات در مورد اهمیت صداقت در کتاب خود هفت عادت های بسیار موثر مردم.

من دورویی نژاد بی اعتمادی و همه چیز من| حتی با استفاده از به اصطلاح خوب روابط انسانی تکنیک| درک خواهد شد به عنوان دستکاری. آن را به سادگی باعث می شود هیچ تفاوت چقدر خوب حرف است و یا حتی چقدر خوب نیت هستند; اگر کمی وجود دارد و یا هیچ اعتماد وجود دارد هیچ پایه و اساس و یا دائم موفقیت است. تنها پایه خوبی می دهد و زندگی به روش.

من وصل است که نقل قول در هدف این مقاله است. من قصد ندارم به شما بگویم که من کسی خاص است. من فقط یک مرد به طور متوسط در تلاش برای کسب احترام از همسر من هر روز و امیدوارم با ارائه یک مثال به بچه ها ایستاده نظرات و اعتقادات شخصی و اصول است.

John C. Maxwell است نیویورک تایمز نویسنده پرفروش از 21 قوانین انکار ناپذیر رهبریدر کتاب خود روابط 101او می گوید که صداقت کار در داخل است. او در ادامه می گویند که وجود دارد 3 حقایق در مورد صداقت است که در مقابل تفکر رایج: 1. صداقت است و مشخص نیست با شرایط 2. صداقت است نه بر اساس اعتبار 3. صداقت به اشتباه با شهرت.

من امیدوارم که هر کس که شما در حال خواندن این مقاله که شما سعی می کنید برای انجام همان. ایستاده در اصل می تواند دشوار باشد. برای من افتخار و شجاعت و تعهد و بالاتر از همه عشق ها و اصول است که اجرای من دل گیری. من ممکن است کامل در حق تصمیم گیری در همه زمان ها اما این تلاش است که مهم است. من امیدوارم که شما پیدا کردن خود را به اصول پایه بلند در. که توانایی کمک خواهد کرد که ساخت عشق از دیگران به شما امیدواریم که برای تاثیر در زندگی است. مراقبت در مورد دیگران بیش از آنچه شما به دست آوردن کلید است. این نظر من است پس لطفا فکر نمی کنم که آن را مطلق برای شما. من فقط واقعا خوش شانس می شود قادر به اشتراک گذاشتن اعتقادات من با شما. ممکن است اعتماد خود را با دیگران صاف و شکوفه به واقعا زیبا روابط است. مقاله من “دوست واقعی“لمس بر روی این موضوع کمی به عنوان به خوبی. در صورت تمایل به شیرجه رفتن به آن.

عشق همیشه

Cory Franek

[ad_2]

Leave a Comment