Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: جولای 19, 2020
برخورد آدم‌ها با کفیر ناری برای اولین بار خیلی جالب است. بعضی‌ها که به توصیه‌ی روش باز کردن بطری آن دقت نمی‌کنند، از میزان کف و سرریز آن تعجب می‌کنند. بعضی‌ها هم به اشتباه آن را دوغ کفیر می‌نامند. بعضی‌ها عاشق طعمش می‌شوند ولی بعضی فقط به خاطر سلامتی آن را می‌نوشند. در این مطلب به چند حقیقت جالب در مورد این محصول جدید کاله می‌پردازیم.Source link

Leave a Comment