Posted on: مارس 4, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

های سوئیچ اشنایدر در خط دهش قرار می‌گیرد که فشار بیشتری نسبت به دیگر قسمتهای سیستم دارد و هنگامی که فشار در این نصیب بیش از حد مجاز شود، سوئیچ چرخه را جدا میکند. همین جور از محصولات، پرشر سوئیچ تله مکانیک اشنایدر، از توجه فراوان بالایی برخوردار بوده و به کارگیری از آنها در سیستمهای ابزار دقیق سبب ساز در اختیار گرفتن خوب تر و دقیقتر میشود. به طور معمول، در صنعت های متفاوتی که حیاتی فشار گازها سروکار دارند، از پرشر سوئیچ بهصورت مکانیکی برای در دست گرفتن و تهیه و تنظیم محیطهای زیر فشار مانند مخازن به کارگیری می شود تا از افزایش فشار و وارد داخل شدن خسارت به تجهیزات جلوگیری شود. در سوئیچهای الکترومکانیکی انواع متفاوتی از سنسورها برای میزان گیری فشار استفاده میشوند. به جهت نگهداری از قسمتهای یک چرخه تبرید از تجهیزات متفاوتی به کارگیری می گردد که یکی از مشهورترین این تجهیزات پرشر سوئیچ (Pressure Switch) پرشر سوئیچ هیدرولیک است. در رابه دارای پرشر سوئیچ high بایستی بگوییم که اتفاقات متفاوتی میتوانند باعث شوند که فشار از حد مجاز عمده شود و دکمه فشار بالا به عمل بیفتد. و بعد دوباره مادربرد، مدار پرشر را چک می نماید تا اهمیت پر‌نور شدن تام رشته و اینجا مکش بوسیله فن از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ هوا بستهشده باشد. از بخشهای این دستگاه میتوان به مواقعی همچون بدنه، ترمینال برق، کاغذ اکران بر حسب واحدهای فشار، لوله مویی، گروه فنرها و کلیدهای داخلی و فانوس قابل ارتجاع اشاره کرد. کلیدی به کارگیری از پیچ تهیه و تنظیم فشار می اقتدار فشار واضح و خاموش را به شکلی تهیه و تنظیم کرد که سوئیچ در این مقطع روشن و خاموش شود. دامنه فشار از 0/2 توشه تا 600 توشه را به لطف پوشش می دهد. به عبارتی طور که از نام پرشر سوئیچ میتوانید حدس بزنید، این تجهیزات اهمیت به جهت در دست گرفتن فشار به کارگیری میشود و در همین حوزه نقشی اصلی و دارای دارد. پرشر سوئیچ دستگاهی برای کنترل و تهیه فشار در محیطهای ذیل فشار در صنعت را است. پرشر سوئیچ زیمنس QBM2030-30 اصلی جریان برق پشتیبان ۲۴ ولت میباشد که به واسطه سیگنال خروجی آنالوگ ( ۱۰ – ۰ ) ولت در اختیار گرفتن می شود. خروجی رله تعبیه شده در این پرشرسوئیچ در زمان تغییر تحول فشار گاز خط احتراق نسبت به فشار تهیه و تنظیم شده (Setpoint ) از وضعیت off به on یا این که بالعکس تغییر میکند و مداری را گشوده یا بسته میکند .

Leave a Comment