Posted on: فوریه 8, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در رخ اتمام مهلت و عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، زن می تواند دارایی شوهر خویش را به دایره اجرایی تصویب معرفی کند و تقاضای توقیف اموال برای مهریه کند. در همین موقعیت ممکن هست مرد به هر نحوی کاری کند تا دارایی به نام او نباشد یا این که موقعیت اقتصادی خویش را آن چنان که می باشد نشان دهد، در این شرایط وظیفه وکیل مهریه زن است که بتواند اثبات نماید مرد اقتدار وکیل تسخیری مهریه مالی بالاتری دارد. • در خواهش جدایی از طرف زن و گرفتن مهریه، به این صورت که زن گوشه ای از مهریه را در قبال حق جدایی خویش به مرد میبخشد. در غیر اینصورت دادگاه او را الزام به تادیه کرده و در‌حالتی که مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به مقدار محکومیت از آن استیفا میکند. سپس دادگاه کلیدی اعتنا به خواهش نماینده قانونی مهریه تمکن مالی شخص را باز‌نگری کرده و طبق وضعیت مالی وی تصمیمگیری میکند. • پرداخت مهریه در رخ مکر زن به مرد، عدم تمکین، بیماری، اثبات خلافکاری زن و رابطه ها نامشروع وی منتفی است و مرد الزامی به پرداخت آن ندارد. حتی درصورتیکه در حالت ضمن عقد شرایطی ذکر شود که پرداخت مهریه در این شکل از میان برود، عملا دادگاه و حاکم توجه چندانی به آن نمی کند. همین امر به برهان آلرژی کانون خانواده و ارتباط در بین زجین هست و از طرفی حمایت ویژه ضابطه از زن سبب ساز همین امتیاز شده است. و درصورتی که مرد نتوانند به هر علت مهریه را پرداخت کنند، زندانی خواهند شد. • مهریه بیش از ۱۱۰ سکه گزینش شده است: در نخست می بایست ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. باید در نظر داشت که طبق قانون خانواده، صرفا تا 110 سکه از مهریه قابل وصول می باشد و در صورتی که شوهر یا این که زوج خواهش اعسار کرده باشد و پذیرفته شده باشد، ضابطه وی را مجبور به پرداخت بیش از 110 سکه نمی کند. • مطابق ضابطه مدنی ماده ۱۰۹۲، زن دوشیزه یا باکره حق گرفتن نصف مهریه را داراست و درصورتیکه قبل از طلاق بیش از نصف مهریه را اخذ کرده باشد، مرد میتواند به هر شکل نقدی یا این که غیر نقدی باز پس گیرد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت مشاوره وکیل مهریه.

Leave a Comment