Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: ژوئن 9, 2020من را در سال ۲۰۰۶ محاکمه کردند و از آن زمان با آقایانی که میکروفون و قلم داشتند مبارزه کردم. در حال حاضر این آقایان کجا هستند و چرا به این مسئله ورود نمی‌کنند؟ آنقدر مربیان خارجی را بزرگ کردند و به سر داخلی‌ها زدند که ما به این وضعیت دچار شدیم.Source link

Leave a Comment