Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آوریل 5, 2020ساعاتی پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی در پروتکل های مراقبتی برای عموم مردم تجدید نظر کرد و به همگان توصیه کرد از ماسک استفاده کنند، وزارت بهداشت کشورمان با تاکید بر این تغییر و تغییراتی که در روزهای آتی در پیش خواهد بود، مواردی را در این خصوص متذکر شد. مواردی از جمله این نکته کلیدی که کماکان اولویت با ماندن در خانه است اما …Source link

Leave a Comment