Posted on: آوریل 5, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

ساعاتی پس از آنکه سازمان بهداشت جهانی در پروتکل های مراقبتی برای عموم مردم تجدید نظر کرد و به همگان توصیه کرد از ماسک استفاده کنند، وزارت بهداشت کشورمان با تاکید بر این تغییر و تغییراتی که در روزهای آتی در پیش خواهد بود، مواردی را در این خصوص متذکر شد. مواردی از جمله این نکته کلیدی که کماکان اولویت با ماندن در خانه است اما …

[ad_2]

Source link

Leave a Comment