Posted on: فوریه 28, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت سازنده بایستی کلیدی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت دقت به موضوعاتی چون افزایش اقتدار هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقا عجله و اقتدار اتومبیل آیتم استعمال قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین آیتم یکی از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میشود و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت طاقت فرسا و نیازمند به علم مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که نصب همین قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، کلیدی شتاب و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ایجاد این قطعه اهمیت دارد، زمان و هزینهای است که شما باید به جهت آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج می‌شوند و پروسهی انجام این واقعه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، زیاد پر سرعت و آسانتر میباشد و همین مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

Leave a Comment