Posted on: می 23, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0
هجدهمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1]

انسان در حقیقت با مأموریتی متولد می‌شود، تا اثری بگذارد، نقشی بیآفریند، بلوغی منحصر بفرد را تجربه کند و دیر یا زود برود. ترجمه گذران عمر برخی انسان‌ها  معادل تجربه‌ای عینیت یافته از مفهوم سرمایه برای سرزمین و فراتر از آن برای جهان است. خلق سرمایه، مفهوم بسیار پراهمیتی است، مفهومی نمادین که در ذات و وجود انسان‌های نقش‌آفرین عینی می‌شود. تحقق مفهوم سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه ملی و توجه به مصداق‌های آن از پایه‌های مهم رشد و توسعه است. 

متنا مجله تصویری نفت و انرژی، آرزو می‌کند قدر بشناسیم و از اهمیت و برکت وجود سرمایه‌هایمان غافل نمانیم. 

[ad_2]

Source link

Leave a Comment