Posted on: آوریل 20, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


طی جلسه‌ای در مورخه سی فروردین ماه سال جاری مدیران عامل بانک‌ها تصمیم گرفته اند که نرخ سود بانکی را از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به مصوبه سال ۱۳۹۶ بازگردانند. بر همین اساس نرخ سود بلندمدت یکساله ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود. این تصمیم بانک‌ها در چه صورت با شکست مواجه خواهد شد و ممکن است چه پیامد‌هایی برای اقتصاد به همراه داشته باشد؟

[ad_2]

Source link

Leave a Comment