Posted on: ژانویه 31, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

همچنین به خواسته جلوگیری از عفونت های دهانی به مدت وقتی محدود آنتی بیوتیک تجویز می شود. جور پیوست توسط متخصص پروتز کلیدی همکاری گروه طبی دیگر تجویز می شود. دکتر شما اصلی در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد از گزاره سابقه پزشکی، خصوصیت های پوست و استخوان، نگهداری شما در خانه و به کار گیری از پروتز مناسب، نوع مناسب ضمیمه را انتخاب می کند. پروتز ممکن هست پیوست مستمر نباشد و معمولاً به جهت تمیز نمودن و بهداشت باید روزمره برداشته شود. چه مدت باید منتظر بمانم آنگاه از جراحی یا پرتودرمانی؟ همچنین هنگام استفاده از پروتز دندان می بایست از جویدن آدامس خودداری کنید. اکثر پروتزهای صورت قابل جابجایی میباشند و اهمیت استعمال از روشهای گوناگون به بدن متصل می شوند. از کاشت های لنگر دار استخوان برای اتصال پروتزهای باطن و بیرون از دهان به کار گیری می شود. پروتزهای رخ ممکن می باشد اصلی به کار گیری از عینک، چسب طبی، اهمیت قفل شدن و حمایت طبیعی از حفره های موجود در آناتومی اطراف یا این که از شیوه کاشت های لنگر یا این که قلاب دار ، متصل شوند. البته از آنجا که این ماده سیلیکونی به بافت اطراف فک متصل نمیشود، چنانچه به صدق در محل خود جایگذاری نشود، قابلیت جابه جایی آن و هم تحلیل استخوان فک به مرور دوران وجود دارد. نکته ی قابل دقت در همین پروتزها، همجوشی آن ها اهمیت استخوان فک و بافت های اطراف آن، آن گاه از تعبیه می باشد و بیرون ساختن دوباره همین پروتزها عمل راحتی نمی باشد. پروتز اولیه که به زودی پس از جراحی ارائه می شود، ممکن می باشد ارتفاع عمر کمتری داشته باشد زیرا بافت ها در طی ماه های اولیه و تا یک سال پس از جراحی بهبود می یابند و بومی می شوند. متخصصین کلینیک زیبایی رازی جراحی پروتز چانه را برای برجسته نمودن و بهبود زیبایی چانه و ارائه نتیجه های طبیعی و طولانیمدت به بیماران ارائه می دهند. متخصصین ما اهمیت یاری شبیهسازی کامپیوتری به شما نشان می‌دهند که انتظار چه نتایجی را میتوانید از جراحی خود داشته باشید. به همین خاطر اگر قصد دارید از این روش درمانی استعمال کنید، حساس پزشک خود درباره ایجاد سوراخ داخلی به جهت جراحی سؤال کرده و حیث وی را در همین رابطه جویا شوید. پروتزچانه یک روش جراحی میباشد که موجب تعادل و تقارن در رخ می شود. ارتفاع عمر پروتز بسته به مدل پروتز، ماده ای که از آن ساخته شده است، روش اتصال، شیوه حفظ از آن و در غایت تعداد دفعات پروتز فراوان متعدد است. بیماران از نتیجه های به دست آمده در پی این درمان، فراوان خشنود و راضی می باشند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پروتز فک پزشک جعفری پور بدست آورید به تارنما پروتز فک چگونه است ما مراجعه کنید.

Leave a Comment