Posted on: جولای 16, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

متاسفانه بعضی از کشاورزان در کهریزک اراضی خود را به شکل غیرمجاز تغییر کاربری داده‌اند و زمین های خود را به افرادی که پسماندهای پلاستیکی را تفکیک و آنها را به پودر تبدیل می‌کنند، اجاره داده‌اند و از این راه چند برابر کار کشاورزی، درآمد دارند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment