Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: جولای 22, 2020
مراقب قبرهای تاریخی ابن بابویه

[ad_1]

قرار است قبرستان ابن بابویه را با خاک یکسان و همسطح سازی کنند. این در حالی است که بسیاری از چهره های مشهور از دهخدا و میرزاده عشقی تا شمیم بهار و تختی آنجا دفن شدند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment