Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: می 27, 2020همه کسانی که برای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس حکم می‌گیرند از ابتدای حضورشان تا پایان باید تصمیمات‌شان مورد بررسی قرار گیرد که این بررسی امروز دیده نمی‌شود یا در حداقل خود قرار دارد. اقدامات در حدی نبود که مستحق اعدام باشند، اما قطعاً آن‌ها مستحق مجازات‌هایی هستندSource link

Leave a Comment