Posted on: آگوست 18, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

هشت سال پس از اینکه سازمان میراث فرهنگی پرونده ثبت ملی «خون‌بس» را رد کرد، اکنون زمزمه طرح مجدد این پرونده در فهرست آثار معنوی از سوی شهرستان شوش در خوزستان با عنوان «سنت حسنه فصل و خون‌بس» شنیده می‌شود.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment