Posted on: ژانویه 23, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

لیپوساکشن مهم واترجت که به آن لیپوساکشن بادی جت هم میگویند، تکنیکی هست که بافت چربی را اساسی به کارگیری از یک جریان مایع مجزاسازی میکند. قسمت میانی پشت به تاخوردگی بافت چربی در ناحیهی زیر بند لباسزیر گفته میشود. شما در ارتفاع مشاوره خود حیاتی یکی از جراحان خود صحبت خواهید کرد. یکی از از روشهای بیخطر در این عمل، لیپوساکشن با لیزر است. یک عدد از اهداف لیپوساکشن متناسب نمودن اندازهی اندامها کلیدی سایر قسمتهاست. در برخی از اشخاص اندازهی باسن به قدری هست که کلیدی تن فرد تناسبی ندارد. برای آنکه در عصر بهبودی ریلکس تر در منزل باشید، پیشنهاد می نماییم لباس های گشاد و راحت بپوشید. اما اگر پوست ظرافت داشته باشید، کلیدی لیپوساکشن ریلکس تر و افتاده خیس خواهد شد. اما جدیدترین شیوهی برداشتن چربیهای موضعی در دنیا، لیپوساکشن هوای فشرده لیپوساکشن حیطه عانه میباشد. ولی رفتن به پیش ماساژ تراپیستی که پس از جراحی تخصص دارد به تسریع فرایند بهبودی امداد می کند و از بینظمی جلوگیری میکند. پس از آبکی شدن سلول های چربی، به وسیله مکش وکیوم از حیطه مربوطه بیرون می شوند و یا در مواقعی به صورت خود به خویش و به کمک لوله های ریز قرار گرفته در این قسمت، تخلیه می شوند. لخته خون در ریهها مسئول 23 % مرگ و میر در ارتفاع و یا این که پس از کار جراحی لیپوساکشن است. برشهای همین ناحیه دقیقا در قسمت قرار گرفتن لباس ذیل خانمها واقع میباشد و اهمیت آن پوشیده خواهد شد. لیپوساکشن باسن میتواند برای همین اشخاص فراوان موثر واقع شود. همین روش که شباهت بخش اعظمی اهمیت لیپوماتیک دارد، دارای نگهداری از اعصاب، ماهیچهها و رگهای خونی و اصلی ارتعاش و چرخش، چربیها را از فی مابین میبرد. در شیوه دیگر چربیها به امداد امواج فراصوتی که از نوک مانولا منتشر می گردند از بین میروند. در مطب دکتر وقردوست هم به این شکل است. نسبتاً تمام اشخاصی که از نامتناسب بودن اندام خود گلایه می کنند توجهشان به شکم و چربیهای انباشته شده در آن معطوف است. بعضی زمان ها چربی اضافی بر روی بدن می تواند به صورت “غلتکی” در پشت ما ظاهر شود. در همین روش سلولهای چربی دارای استفاده از لیزر از دربین میروند و هیچ بافت دیگری آسیب نخواهد دید. در غایت چربی که به مایع تبدیل شده هست از شیوه لولههای کانولا از تن خارج میشود.

Leave a Comment