Posted on: ژوئن 17, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

یاد آن روزها بخیر که از در هرخانه‌ای کودکان پر شر و شور به سمت کوچه‌هایی که تنها مامن امن‌شان برای بازی‌های کودکانه بود، می‌آمدند و در انتهای روز خسته اما پرانرژی به خانه باز می‌گشتند و تازه در خانه، بازی و دعواهای شیرین خواهر و برادری گل می‌کرد اما افسوس که در عصر کنونی کودکان تک فززند در خانه‌های قوطی کبریتی دوران شیرین کودکی را در حالی سپری می‌کنند که هیچ تصوری از خواهر یا برادر ندارد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment