Posted on: ژانویه 31, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

اهمیت همین حال، در صورتی که ژنیکوماستی ناشی از یک بیماری زمینهای مانند هیپوگنادیسم، سوءتغذیه یا این که سیروز باشد، ممکن می باشد این بیماری نیاز به درمان داشته باشد. همین دارو به خصوص در ژنیکوماستی های دردناک برای در دست گرفتن درد اهمیت نتیجه ها لطف همپا بوده است. اولی نماد ژنیکوماستی بزرگ شدن سینه هست که به طور معمول به شکل قرینه در اطراف نوک هر دو سینه دیده می‌شود و در هنگام لمس به رخ لاستیکی یا این که سفت احساس میشود. تشخیص علت ایجاد ژنیکوماستی حتمی است چرا که میتواند علامت بیماری مهمتری باشد. در صورتی که پس از عصر دارو درمانی پیشرفت چندانی در پروسه بیماری مشاهده نکردید و یا این که بیماری چندین سال ادامه پیدا کرد، بهتر می باشد طرز جراحی را تعیین کند. در ژنیکوماستی فیزیولوِژیک و در مواردی که علت ژنیکوماستی شناخته شده و معالجه شود، معمولا بیمار به مدت چند ماه زیر نظر گرفته می‌شود و ممکن است در این فاصله ژنیکوماستی بهبود یابد. بزرگ شدن سینه مردان به طور معمول در دوره بلوغ پیدایش می‌کند و امکان دارد خویش به خود بهبود پیدا کند. به کارگیری از این شیوه درمانی منجر کوچک شدن و بهبود ظاهری سینه در مردان میشود. ژنیکوماستی باعث پهناور شدن بافت سینه در مردان میشود. عارضه ها دیگر تبارک شدن سینه در مردان شامل مصرف مداوم برخی از داروها (از گزاره استروئیدها که میتوانند منجر تغییر‌و تحول در میزان هورمونها شوند) و یا این که مصرف برخی از مواد مخدر میباشد. اصلیترین برهان بروز همین عارضه تغییر در تعادل هورمونی میباشد. ارتقا سایز سینه به صورت غیر طبیعی اولین علامت ژنیکوماستی میباشد. ژنیکوماستی همینطور می تواند در دوران از سرگیری تغذیه طبیعی هم بروز پیدا کند. ولی ممکن هست همین عارضه تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا کند. بزرگی پستان می تواند در زمانه بزرگسالی و پیری هم بروز ژنیکوماستی تخصص غدد کند. همین عارضه می تواند از سن بلوغ تا عصر میانسالی و پیری در مردان ساخت شود. میزان درد آنگاه از ژنیکوماستی از خفیف تا متوسط خواهد بود و به راحتی بوسیله مسکن کنترل می شود. مدولاتور گیرنده استروژن (SERM) tamoxifen (Nolvadex) اثبات شده است که حجم سینه را کاهش می دهد اما دذ ژنیکوماستی تمام بافت را از فی مابین نمیبرد . جراحی برای برداشتن بافت سینه (بهخصوص به جهت مردانی که بافت سینه آنان بیشازحد بزرگشده و یا برای مدت طولانی به ژنیکوماستی در گیر گشتهاند). در همین نحوه یکسری برش ریز در محل تولید میشود که نسبتاً غیر قابل مشاهده است.

Leave a Comment