Posted on: فوریه 2, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

ژنیکوماستی ممکن میباشد حساس داروهایی نظیر رالوکسیفن (Evista) و تاموکسی حرفه (Soltamox) تحت درمان قرارگرفته شود. چه داروهایی سبب ژنیکوماستی قم ژنیکوماستی می شوند؟ شیوه درمان ژنیکوماستی به چه رخ است؟ بهطورمعمول، ساخت هورمونهای مردانه در مردان بسیار اکثر از ایجاد هورمونهای زنانه است. کلیه مردان هم هورمونهای زنانه تولید می‌نمایند و هم هورمونهای مردانه. ژنیکوماستی در اثر عدم تعادل در میان هورمونهای زنانه و هورمونهای مردانه ایجاد میشود. هنگامیکه پسران به سن بلوغ میرسند، در اثر تغییرات هورمونی ممکن است، تبارک شدن سینهها را تجربه کنند. تغییرات بلوغ در نوجوانان. اما در هر سنی می تواند باعث ساخت حسی نامطلوب در مردان شود. ژنیکوماستی معمولا در هر دو طرف اتفاق می افتد ولی در بعضی مورد ها می تواند یک طرفه باشد. اما هیچ حرکت ورزشی توانمند به از بین بردن بافت طولانی تر سینه نیست. گهگاه زمان ها به زمان معاینه، در حیطه نوک سینه، بافت برآمده و سفتی احساس می شود که به طور معمول این جمع در پایین بافت سینه قابل جابجایی است. ممکن هست بعضی تایم ها باعث از در میان رفتن بافت چربی در سینه مردان (نکروز چربی سینه) شود و منجر ایجاد توده یا این که کمرنگ شدن پستان شود که از نظر ظاهری اهمیت سرطان پستان شبیه است. احساس کردن عده سفت یا این که مشقت بار در پستان. در صورتی که سطح تستوسترون یک مرد در مقایسه حیاتی استروژن او پایینتر باشد و یا چنانچه استروژن بیشتری نسبت به تستوسترون ایجاد کند، ممکن میباشد سینههای او بزرگتر از حد معمول گردد. تراز تستوسترون در مردان مسن، کمتر مییابد، درنتیجه ممکن می باشد سینهها بزرگشده و در رخ عدم درمان به به عبارتی نحو باقی بمانند. پیری، بهویژه اگر در رابطه مهم کمتر تراز تستوسترون باشد. به جهت این فعالیت می توانید دارای بعضا از روغن های گیاهی مانند روغن مرزه، آویشن، روغن نعناع، خار شیر و روغن ماهی، سینه را ماساژ دهید که به کاهش سایز سینه امداد می کند. او‌لین نکته در آمادگی برای جراحی ژنیکوماستی شعور این مورد قضیه است که کدام عمل به بهترین نحو نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. بسیاری از پسران در بازه زمانی بلوغ سینه هایی تبارک خیس از دیگر پسران هم سن خویش دارا هستند که عامل آن تغیرات هورمونی در مدت زمان بلوغ است و این عارضه پس از حداکثر دو سال و اتمام بلوغ از در بین می رود. همین داروها به طور معمول برای درمان سرطان پستان تجویز میشوند.

Leave a Comment