Posted on: جولای 21, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


در نتیجه سرعت گرفتن روند شیوع ویروس کرونا در جهان، به فاصله حدود چهار روز، یک میلیون نفر بر شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا افزوده شد. مبتلایانی که ابتلایشان با آزمایش مولکولی ویژه یمان پی‌سی‌آر به اثبات رسیده، نه مبتلایانی که مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند و نه شمار بسیار زیاد افراد مبتلایی که فاقد علامت هستند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment