Posted on: مارس 21, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

قطرات ضد کف تنش پایینی دارند که سبب می شود سیلیکون به طور مداوم در فیلم های کف همسایه جریان پیدا کند. لازم هست بدانید که وجود کف در مواد شیمیایی و بسیاری از سیستمهای ساخت باعث پیدایش خلل و زخم جدی به فرآورده آخری و یا پروسه ایجاد میزند. در پالایش نفت، حمل و نقل و پردازش جنس نهایی، فوم می تواند مشکلات بخش اعظم ای در ساخت و تصفیه نفت ایجاد کند. در همه فرایندهایی که به هردلیلی اشکال گاز در مایع پخش و استوار می شود و در تراز مایع توده می شود لزوم استفاده از ضد کف یا این که آنتی فوم را ساخت می کند. از خاصیت ضد کف ها ویسکوزیته ذیل و قدرت پخش شوندگی بالای آن هاست. از ویژگی های کلیدی آنتی فوم می قدرت به ویسکوزیته کم و پخش سریع آن در تراز فوم اشاره نمود. ۴ – ذغال فعال بسياری از مولکول های مواد آلی و نا محلول در آب مثل مايعات هيدروکربوری را جذب می کند . محلول ضد کف درصورتیکه در لایه سطحی قرار بگیرند به شکل نیروی مقاوم به درون لایه غشاء وارد شده که این ذرات معلق منجر تضعیف حباب های آب می شوند. فوم به صورت حباب های هوا در مایعات بوجود می آید. در نتيجه رویا رویی الکتروشيميايی ساختار حباب بيشتر بلوری ، یکسری وجهی و سفت می شود . گیرایی سطحی ميزانی از رویا رویی مولکولی در سطح تماس بين گاز و مايع می باشد . حیاتی کشش سطحی کم از پاراگراف دی متیل پلی سیلوکسان. همینطور آنتی فوم مواد شوینده ( تگزاپون، اس ال اس (SLS)، سی تب (CTAB) و ال ای بی اس LABS)، ضد کف نفت خام، ضد کف انواع روغن های صنعتی، آب صابون تراشکاری، ضد کف پلی وینیل الکل، شیرین بیان و ضد کف فوق اعصاب کننده بتن (لیگنوسولفونات) به رخ مهیا موجود می باشد. مجموعه مهندسی فرایند پژوهشکده بسط صنایع شیمیایی کشور ایران حیاتی تکیه بر دانش روز و تجهیزات پیشرفته، اشکال آنتی فوم های سیلیکونی، غیر سیلیکونی و ترکیبی را به بازار عرضه می کند همچنین قابلیت ایجاد سفارشی ضد کف اهمیت دقت به مثال کف زا و گزینش مقدار مصرف آن در فرایند های شیمیایی بر پایه طریق های پیشرفته علمی در پژوهشکده توسعه و گسترش صنعت های شیمیایی ایران آماده می باشد. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ضد کف در کرج لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

Leave a Comment