Posted on: جولای 29, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

رویاهای شده اند در اینجا به عنوان طولانی به عنوان انسان.

در دوران روم قابل توجه و مهم رویاهای ارسال به مجلس سنا برای تجزیه و تحلیل و تفسیر است.

در آن روزها رویای مترجم همراه, نظامی

رهبران را به نبرد. رویاهای بسیار مهم

و اغلب دیده می شود به عنوان پیام از خدایان است.

افراد مبتلا به خصوص رویاهای واضح و قابل توجهی شد

اعتقاد به برکت و ویژه در نظر گرفته شد.

افرادی که تا به حال قدرت به تعبیر خواب بودند نگاه کرد

و به عنوان دیده می شود الهی با استعداد.

ما می دانیم که کتاب مقدس داستان یوسف و چگونه خود را الهی توانایی

به تفسیر رویاهای کمک ترویج او از زندان به نخست

وزیر در مصر است.

داستان دانیل نیز آشنا برای بسیاری از ما است. توانایی های خود را

به تفسیر رویاهای یکباره او را از برده پسر برای اولین بار

رئیس جمهور در بابل.

در کتاب مقدس وجود دارد بیش از 50 اشاره رویاها.

چرا ؟

چرا که رویاهای خود را حمل اطلاعات مهم و حیاتی…

در صورت رمزی!

به دست آوردن درک درستی از اسرار پنهان رویاهای خود را

در حال تلاش به شما بگویم می تواند به شما بسیار مهم شروع به سر در

بازی زندگی است.

قرار دادن یکی دیگر از راه های دستیابی به توانایی تفسیر (یا تحلیل) رویاهای خود را قدرتمند است.

در تجزیه و تحلیل رویاهای خود را, شما می توانید در مورد یادگیری عمیق اسرار شما نمی ممکن است قادر به پیدا کردن هر راه دیگر.

خدا می تواند به شما است که توانایی های ویژه به تفسیر رویاهای خود را

درست مثل او به یوسف و دانیال در کتاب مقدس است.

با این یکی هدیه شما می توانید باز کردن بسیاری از رویای مشترک نمادها

و می دانم که:

* پول در حال آمدن است راه خود را… و چگونه به موقعیت خود را

برای دریافت آن

* یک فرصت برای ثروت, موفقیت و شادی خیره

شما حق

* وجود یک هشدار شما باید چشم پوشی نیست

* تغییر البته می تواند شما را به دیدنی پیشرفت در روابط

* خدا در تلاش است تا توجه شما

و خیلی بیشتر!

بسیاری از رویاهای نبوی.

آنها حمل علائم هشدار دهنده و مشاوره.

قصد من این است که برای توضیح و به شما نشان می دهد که کتاب مقدس معانی برخی از رویاهای مشترک. من نیز به شما دقیق نماز را به دعا در هر وضعیت.

شما در مورد این نوع از رویاهای که نشان عظمت و رفاه و فراوانی و ثروت و رابطه خوبی… و چگونه دعا آنها را به تظاهر.

شما ببینید نمونه های زندگی واقعی از افراد مشهور و رویاهای که در را باز کرد خود را با موفقیت و صلح و رفاه.

[ad_2]

Leave a Comment