Posted on: فوریه 3, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

مقاوم سازی موجود در برخی وارد دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به سازه نمودن ساختمان از در آغاز است بدلیل این‌که کلیه بخش های سازه از نخست سازه شده و دسترسی به برخی منطق که مستمند مقاوم سازی هستند حساس مشکلات بخش اعظمی مواجه هست و طریق مقاوم سازی انتخاب شده می بایست اساسی اعتنا به مدل کاربری ، میزان دارایی ی گزینه نظر و دوران موجود ، قابلیت و امکان اجرا را هم داشته باشد به این عامل گزینش طرز مقاوم سازی و تقویت سازه از دارای بسیاری برخوردار می باشد . به علت دشواری بخش اعظم دیوار برشی نسبت به بادبند، تعداد دهانههای ضروری برای تعبیه دیوار برشی کاهش از دهانههای لازم برای بادبند هست که در سرانجام طرح مقاومسازی مشکلات کمتری در زمینه معماری به وجود میآورد. در مرحله اخیر بتن را بر بر روی دیوار و کانال فولادی می مقاوم سازی در پدافند غیر عامل ریزند. این دسته بهسازی معمولا در مواردی مورد دقت قرار می گیرد که بادبند یا این که دیوار برشی جدید در میان دو ستون احداث شود. اختلاط خاک برای محدود کردن یا اثبات کردن مواد شیمیایی مضر در خاک هم کاربرد دارد. به این ترتیب ، یک مکانیسم مصرف انرژی در سیستم تجزیه به جهت محدود کردن جابجایی و کاهش عجله بنا کارگزاشتن شده است. مقاوم سازی دارای استفاده از جزء‌جزء‌کردن لرزه ای یک عدد از طرز های نوین مقاوم سازی در برابر زمین‌لرزه است که هدف اساسی آن کمتر مقدار انرژی و نیرویی هست که در اثر زمین لرزه به سازه منتقل می شود .در همین روش، سازه بر بر روی تکیه­گاه­هایی که امکان تغییرشکل جانبی متعددی دارا هستند قرار می­گیرد. به منظور مقاوم سازی و تقویت سازه ها حساس به کارگیری از استراتژی جزء‌جزء‌کردن سازه از فونداسیون دو طرز استفاده از تکیه گاه های الاستومتریک و تکیه گاه های آونگی معرفی می گردد. آن گاه بخش های نو را ارماتوربندی نموده و بتن ریزی میکنیم. کلیدی اصلاح عملکرد گره اتصال و مقاوم نمودن آن، می اقتدار عملکرد تمام سیستم را بهبود بخشید و ساختمان را مقاوم تر کرد. تاثیرات مقاوم سازی و یا حذف جزئی یا کلی المانهای سازهای بایستی اهمیت اعتنا باز‌نگری شوند تا اثر گذاری آنان بر عملکرد کلی سازه مشخص گردد، در صورتی که این حیاتی محقق نگردد، المانهای موجود در حوالی منطقه معیوب ممکن می باشد پایین تنش اضافی قرار بگیرند که این خود ایراد ساز خواهد بود. در ساختمانهای احداث شده بر روی شمع، شمعها ممکن می باشد نتوانند به شکل مناسبی در برابر بارهای جانبی مقاومت کنن. همینطور شمعها ممکن می باشد در محل اتصال به سر شمع مبتلا خلل شده باشند. این روش، چنانچه چه یک طریق مطلوب بوده و اصولا اولی رویه حلی می باشد که برای یک ساختمان بتنی به لحاظ می رسد، اما ممکن هست مشکلاتی هم داشته باشد.

Leave a Comment