Posted on: آوریل 11, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0
رئیس جدید سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شد؟

[ad_1]

پس از آن که خبر پذیرفته شدن استعفای شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی رسانه ای شد، گمان زنی ها در مورد رئیس جدید سازمان بورس آغاز شد. برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که حسن قالیباف اصل به عنوان رئیس سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment