Posted on: آوریل 26, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0
دریاچه ارومیه بهتر از دیروز

[ad_1]

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان آذربایجان غربی ۲۷۹.۲ میلیمتر باران باریده است. که نسبت به میانگین بلند مدت، این استان ۲۱ درصد افزایش بارش داشته است. این افزایش بارش‌ها و اختصاص حق‌آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز دریاچه در سال های اخیر و همچنین کاهش 40 درصدی مصرف آب در کشاورزی باعث شده تا امروز تراز آبی دریاچه به بیشترین مقدار خود در طول 10 سال اخیر یعنی 1271.71 و حجم آب 4.65 میلیارد متر مکعب برسد با تمام این‌ها دریاچه ارومیه هنوز به ۹.۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد تا به تراز اکولوژیک خود یعنی عدد ۱۲۷۴.۱۰ و حجم 13.73 میلیارد متر مکعب برسد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment