Posted on: مارس 4, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در بخش آزمون بر روی شیر فشار شکن هوا تست های نشتی، استحکام و عملکردی انجام گردید و نتیجه ها مربوط استخراج شد. از گونه های دارای شیرهای پایلوت دار مربوط به مدل پیستونی و دیافراگمی می باشد و این محصولات خصوصیت های خاصی دارا‌هستند و از کلیدی ترین گونه های شیر فشارشکن پایلوت دار می اقتدار به دیافراگمی اشاره کرد. در شیرآلات فشار شکن پایلوت دار، عمدتا حد معینی از فشار تنظیم می گردد. در این شیرآلات به مراد کاهش فشار به وجود آمده در سیستم، یک فنر و دیافراگم طراحی شده است. در تمام مدارهای هیدرولیکی و سیستمهای هیدرولیکی شیر فشار شکن هیدرولیک را بازدید خواهید کرد؛ چرا که همین شیرها وظیفه دارند از مدار و پمپ در برابر ارتقاء فشاری که به شکل تحمیلی ممکن می باشد به وجود بیاید، محافظت کنند. اين شيرها اصلی اعتنا به جور کارکردشان به جهت به کارگیری در مواقعی كه ضرورتی در كنترل بسيار دقيق بخار وجود ندارد و میزان گذر بخار تقریبا كم و اثبات می باشد، ايده آل بوده و حساس عملكرد ساده خیس وهزينه کمتر قابل استفاده می باشد. به عامل اعمال نيروي فشار بخار ورودي بر زير شير اصلي ، تغييرات فشار ورودي به شير باعث تغيير فشار خروجي می گردد، بنابراین روزگار به کارگیری از اين نوع شير بايد از ثابت بودن فشار محل ورود مطمئن شد. مکانیزم کارایی شیر فشار شکن به این صورت هست که سیال خروجی از شیر فشار شکن که فشار کمتری نسبت به سیال ورودی دارد، بر تراز دیافراگم فشار وارد می کند. شیر فشار شکن رکسروت، از اشکال شیرهای هیدرولیکی برند rexroth آلمانی میباشد که وظیفه تنظیم فشار در سیستم های هیدرولیکی را بر عهده دارد. از آنجایی که فشار آب خروجی پمپ آب، به خصوص در واحد های پایینی مانند طبقات اول و دوم می تواند فراوان فراوان باشد، استعمال از شیر فشار شکن آب خانگی الزامی است. در مواردی که می بایست كنترل فشار دقیق باشد و يا میزان زیادی گذر بخار آیتم نياز است، به کار گیری مي شوند. یک شیر فشار شکن به وسیله پیلوت از یک سوپاپ برای بارگذاری روی پیستون یا دیافراگم استفاده می نماید که نیروی رو به تحت آیتم استفاده برای بازکردن شیر حساس بزرگتر را آماده می کند. کمتر فشار به وسیله دو شیر هنگامی پیشنهاد می شود که فشار نخستین 200psi یا این که عمده و نسبت کاهش فشار 1 به 4 است برای نمونه کاهش فشار از 250 psi تا 50 psi. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و روش به کارگیری از شیر فشارشکن بخار دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

Leave a Comment