Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آگوست 29, 2020با توجه به شیوع ویروس کروناو توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، عزاداران حسینی نذورات خود را در قالب موادغذایی خشک و پخت غذای گرم توزیع در حاشیه شهر برگزار می کنند.این گزارش از شهر بجنورد تهیه شده است.Source link

Leave a Comment