Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: می 4, 2020
تا چه میزان از سهام عدالت و شرایط استفاده از آن خبر دارید؟

[ad_1]

«سهام عدالت» که سال ۱۳۸۴، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسید و از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. آخرین ثبت‌نام برای سهام عدالت در سال ۹۴ به وقوع پیوست که در نهایت  بیش از ۴۹ میلیون نفر از واجدان شرایط ثبت‌نام کردند و دارای برگ سهام شدند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment