Posted on: آوریل 18, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

او درباره راهکارهای صادرات اسباببازی به بیرون از جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان می بایست حساس کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. مدیران کانون باید هماهنگیهایی انجام دهند تا به امید خداوند محصولات را به کشورهای دیگر ارسال کنند و شرکتهای خارجی نیز در کشور ایران امکان تماشا از اسباب و اثاث بازیها را داشته باشند. اسباب بازی های ساختنی شامل لگو، پازل، عروسک حیوانات و غیره میباشند که کودک را ساعت ها متعددی سرگرم می کنند. به این ترتیب می توان گفت بر روی اکثر لوازم بازی ها این چک انجام می شود. آگاهی از خصوصیت لوازم بازی خوب، از نکتههای مهمی میباشد که هر پدر و مادری باید در کنار تأمین نیازهای حتمی و اولیهی فرزندانش، به آن دقت کند. بههمیندلیل از لحاظ بعضی از کارشناسان، گهگاه خرید اسباب و اثاث بازی بر خرید کردن پوشاک یا خوراکیهای غیر اضطراری ارجحیت دارد. اگر برنامه های جشنواره توسط رسانهها منعکس و نظرها به همین سمت جلب شود، مردم هم با خبر شده و به وبگاه خرید کردن و فروش اثرها یا این که نمایشگاه در کانون مراجعه می نمایند و فروش محصولات هم از همین نحوه بیشتر می شود. کودکان با دویدن و بالا رفتن از بلندی ها و پرتاب کردن اشیا اطراف خود غایت لذت اسباب بازی کارتونی بن تن را می برند. بعضی کودکان عشق ای به بازی کردن های گروهی ندارند بنابر همین مدام تنها و گوشه گیر خواهند بود، اینجاست که اثاثیه بازی می تواند هم بازی دوچندان خوبی برای طفل گوشه گیر شما باشد و به او امداد نماید حس پیروزی و واهمه را بچشد، از اشتباهات خویش درس بگیرد و دیگر آنان را تکرار نکند. همین بازی ­ها ذهن نوباوه را مشغول می­ نماید و به او اجازه می ­دهد برای انجام آن­ ها در عین بازی کردن تفکر کند. این تفنگ های اسباب بازی در بعضی نوع ها حساس اثاثیه جانبی همچون صدا خفه کن ارائه میگردد و در نمونههای پیشرفته آن از خشاب و گلنگدن فلزی نیز چشم شده است. مدل سوم اسباببازیهایی است که در کودک ساخت تحرک میکند. ویژگی چهارم همین می باشد که اسباببازی بایستی حواس پنجگانه کودک را تقویت و بین همین حواس هماهنگی ایجاد کند. والدین باید کلیدی انتخاب درست وسایل بازی ، مهارت هایی را به طور غیرمستقیم به نوپا بیاموزند حتی این مساله درباره کودکان ناچیز قدرت و ناتوان نیز مطرح است. دوسال هست که منتظر این هستیم که مسئولان و مردم برای همین موضوع، کنار هم خاطرهای را رقم بزنند که درخور اسم ایران، تولیدکنندگان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزشوپرورش مرز و بوم باشد. مدیون همه شما همراهان هستیم و معتقدم که درصورتیکه دستاندرکاران و اعضای کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان به تیتر میزبان در سرویس شما هستند، افتخار می کنیم که چنین مهمانهایی را در کنار خودمان میبینیم.

Leave a Comment