Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: جولای 14, 2020
نتیجه روند‌های فعلی منجر به دپوی حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات ورودی کشور شده است و در نتیجه منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی که نیازمند مواد اولیه از خارج می‌باشند گردیده است. دلیل دپو شدن این حجم از کالا عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و در نهایت عدم ترخیص کالا توسط گمرک می‌باشدSource link

Leave a Comment