Posted on: جولای 14, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


نتیجه روند‌های فعلی منجر به دپوی حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات ورودی کشور شده است و در نتیجه منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی که نیازمند مواد اولیه از خارج می‌باشند گردیده است. دلیل دپو شدن این حجم از کالا عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و در نهایت عدم ترخیص کالا توسط گمرک می‌باشد

[ad_2]

Source link

Leave a Comment