Posted on: ژوئن 23, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

با گسترش موج جدید ویروس کوید-۱۹ در جنوب آسیا دولت هند تصمیم گرفته است با گسترش ورزش یوگا به عنوان سپر محافظ شهروندان برای مقاومت جسمی و روحی در برابر این بیماری مهلک استفاده کند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment