Posted on: فوریه 28, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

مملکت عمان از منطقه کوهستانى و دشت هاى کرانهاى تشکیل شده و حیطه کوهستانى آن از سنگهاى آتشفشانى است. چندی پیش بود که چهره ای از «سیدحسن قاضیزاده» وزیر اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزشی طبی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که او را مؤسس مرکز چشمپزشکی نور در میهن عمان معرفی میکرد. تسهیلات ویزا، ارتباطات هوایی ارزان، موانع فرهنگی و زبانی کمتر، هزینههای مناسب نگهداری سلامت و وجود متخصصان ماهر از پاراگراف عواملی هست که هند را به یک عدد از مقاصد مضاعف مناسب مسافرت برای گردشگران عمانی و مردم GCC تبدیل میکند. روابط مطلوب سیاسی این مرز و بوم اصلی سایر دولتها، دسترسی به آبهای آزاد و وجود زیرساختها و پتانسیلهای مطلوب سبب شده تا عمان به یک عدد از قطبهای تجاری منطقه تبدیل شود. احتمالا شما نیز اهمیت شنیدن نام همین مملکت به یاد پادشاه قابوس و میانجیگریهای مقامات عمان در منازعات سیاسی و بینالمللی خواهید افتاد. همین همکاریها می تواند در زمینه صنعت، معدن، شیلات، گردشگری، تجار، صنعت غذایی و غیره باشد. همین مرزو بوم اهمیت دقت به منابع محدود نفت و گاز توانسته است، به طور نسبی صنعت پتروشیمی خویش را در سال های آخر بسط دهد. ایالت کرالا و عمان مثال بارز همین صنعت رو به رویش هستند. با این حال، طی یکسری ده سال گذشته، عمان نیکی فقط به تیتر یک مرکز تجاری رو به رشد، بلکه به یک مقصد گردشگری محبوب هم تبدیل شده است . فرمان روا قابوس در سال ۱۹۷۰ به پادشاهی رسید و در سال ۱۹۷۲ در آغاز وزیری را هم عهدهدار شد. خوارج شخصی موسوم به ورد بن زیاد را بر خویش امیر کرده و خلافت (امامت) آنان اهمیت حفص بن راشد بود. بر شالوده یک گزارش، از ژانویه ۲۰۱۳ تا آگوست به عبارتی سال بیش از ۶۰ هزار مریض از عمان به هند مسافرت کردهاند تا به درمانهای باکیفیت همین مرز و بوم دسترسی داشته باشند. بر همین اساس، ویزای انفرادی لغو نشده میباشد و کسانی که قصد دارند، بدون تور به روسیه مهاجرت داشته باشند، می بایست اهمیت مراجعه به سفارتخانه، مبادرت به اخذ روادید کنند. هر «ریال» عمان در روزگار نگارش همین گزارش 71 هزار تومان است. 72 % از بیماران بیمارستان مریتا در شهر کالیکوت هند در دوران تأسیس، گردشگران عمانی هستند. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد عمان ایر هتل قصر لطفا از صفحه ما بخواهید.

Leave a Comment