Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آوریل 20, 2020همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای حفظ سلامت دانش آموزان، معلمان و نیز سایر نیروهای خدماتی در مدارس، کلیه مدارس کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل شد تا ساز و کار جدید آموزشی برای استمرار رسالت های آموزشی طراحی شود. اکنون برای بسیاری این پرسش مطرح است که تعطیلات به وجود آمده تا کی ادامه دارد؟Source link

Leave a Comment