Posted on: مارس 28, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

نائب رئیس وزیر رویکرد و شهرسازی خاطرنشان کرد: ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در همین طرح ارائه شده که تصویب اسم آن از نیمه آبان ماه پیشین شروع و تا آخرها آذر ماه ادامه داشت و بیش از ۲۴۰ هزار واحد در شهرهای متفاوت و حدود ۲۰ هزار واحد در بافت های فرسوده در این طرح تصویب اسم کردند. وی تاکید کرد: هیچ سرمایهگذاری از سوی دولت ایران در همین طرح انجام نشده و تنها بازار کاری به جهت بخش خصوصی خواهد بود. معاون وزیر شیوه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه مقاومسازی در سالهای قبلی به ادله ذیل بودن قیمت مصالح ساختمانی و بالا بودن هزینههای ساخت، به صرفه بود که پیش از به پایان وصال سن فنی ساختمانها، تخریب و بنا شوند. به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز امروز در مراسمی مهم حضور معاون وزیر شیوه و شهرسازی و مدیرعامل کمپانی سهامی نمایشگاههای میان المللی تهران افتتاح شد. نائب رئیس وزیر شیوه و شهرسازی در خاتمه درباره این نمایشگاه گفت: تلاش شده علاوه بر آنچه که تاکنون در نمایشگاه های سنتی عرضه می شده، موضوعات نو نظیر استارتاپها، بیمه و تامین مالی گنجانده شود تا برای چرخه تام صنعت ساختمان بسترسازی شود. در همین نمایشگاه، موسسات مهندسی، طراحی، صنعتی و شرکت های سازنده، نوینترین نقشهها، طرحها، فناوریهای تازه ضدحریق، نمای مدرن، نماهای سنتی، ماشین آلات و تجهیزات پرس و دیگر صنعت های دارای ارتباط اهمیت ساخت و ساز را ارائه کردند. این منزلت مسوول یادآور شد: انبوه سازی جزو سیاستهایی می باشد که به تازگی وزارتخانه در دوره مدیریت تازه خود ارائه کرده و در همین حوزه به ارائه طرح اقدام ملی پرداخته است. در زمانه متن شدن همین مقاله، قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در جمهوری حدود ۱۷ میلیون تومان و در نیاوران حدود ۴۵ میلیون تومان است. محمودزاده اظهار داشت: این طرح سبب ساز شده بستر بزرگی به جهت ساخت و ساز در مرز و بوم تولید شود، به طوری که در فاز نخست بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و حدود ۴۰ میلیون متر مربع زیربنا را شامل می‌شود که می تواند بازار لطف به جهت تولیدکنندگان مصالح، سازندگان و اقتصاد مرزوبوم باشد و موجب اشتغالزایی و تحت داخل شدن قیمت تمام شده برای متقاضیان مسکن شود. در حالی که قیمت تجاری در جمهوری ۱۵۰ میلیون تومان و در نیاوران ۱۲۰ میلیون تومان است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حیاتی طراحی برج تقطیر وب وب سایت خویش باشید.

Leave a Comment