Posted on: آوریل 17, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

علم‌الهدی افزود: در این عرصه دولت باید به سمت باز کردن فضا برای ورود افراد جدید و نیروی انسانی جدید در حوزه توزیع و نمایش برود. جلوگیری از انحصار تنها وظیفه‌ای است که دولت دارد. ما باید در عرصه توزیع و نمایش نهایتا به پنج تا هفت پخش‌کننده برسیم که این‌ها همان‌طور که سینماداری می‌کنند حوزه پخش را هم برعهده داشته باشند و تولیدکننده‌ها بر اساس سلایق خود یا سفارشی که از حوزه پخش می‌گیرند به سمت تولید بروند. اما آیین‌نامه سال ۹۹ یعنی انحصار در دست دولت. قرار نیست بعد از ۴۰ سال به سمت انحصار برویم، قبلاً تجربه ناموفقی در اکران با جدول‌بندی وجود داشت و دوستان بعد از ۴۰ سال به همان جدول‌بندی برگشته‌اند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment