Posted on: ژوئن 12, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


شیوع سریع ویروس کرونا در کشور و ابتلای خیل عظیمی از شهروندان به آن از یک سو و احتمال انتقال آن از طریق تماس فیزیکی و با حضور در اماکن عمومی و تجمعات، دولت را بر آن داشته است تا حد امکان از ایجاد و تشکیل تجمعات ممانعت به‌عمل آورد.یکی از اماکن مستعد ارتباط افراد و تجمع آن‌ها و در نتیجه انتقال این بیماری، محاکم از جمله دیوان عدالت اداری است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment