Posted on: فوریه 4, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

فارس: ممکن است پیرامون بقیه نکات مثبت سامانه ملی املاک اسکان توضیحاتی را ارائه دهید؟ عبداللهی: در رابطه اهمیت دعوا بقیه نکته ها مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان می بایست به این نکته اشاره کرد که بانکها از دیگر بهرهبرداران همین سامانه هستند؛ زیرا اصلی راه و روش اندازی این سامانه بانکها از موقعیت جاری املاک اطلاع به دست آوردن می‌کنند و این مورد قضیه در شیوه تخصیص منابع مالی و وام، کلیدی توجه به استدعا تأثیرگذار است. به‌این مضمون‌ که مثلا در واگذاری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی تعدادی شرط مانند سکونت در مقطع زمانی در شهر گزینه تقاضا، فرم «ج» سبز و سایر مورد ها به جهت پایش اشخاص جهت ثبت اسم اعلام شد؛ در این مواقع مهم بازگشت به سامانه به راحتی میتوان راستی آزمایی کرد و خانهها را تحویل متقاضیان مصرفی داد. فارس: یکی از از بزرگترین معضلات فعلی بازار مسکن، موضوع کلاهبرداریهای این راستا است، هر از چندگاهی میشنویم که فلان شخص یک واجد مسکونی را به چندین فرد دیگر به طور به طور همزمان فروخته یا این که فلان بانکی نسبت به مالکیت تعداد زیادی مسکن در یک حوزه‌ مبادرت کرده و بازار را شوریده کرده است، آیا سامانه ملی املاک و اسکان پتانسیل کمتر چنین مواقعی را دارد؟ بر شالوده اعلام بانک مرکزی معاملات مسکن در دیماه امسال به ۹.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب مساوی ۰.۵ و ۱۷۹.۳ % افزایش املاک اندیشه بلوار طالقانی نشان میدهد. به همین موضوع اعتنا نمایید که حجم بالایی از پروندههای موجود در قوه قضاییه دارای ارتباط با همین موارد می باشد که از نحوه سامانه میتوان جلوی ورود آن به قوه را گرفت و اساس از مبدا اساسی تخلف مقابله کرد. به عنوان سوال نهایی به نظر شما تکمیل همین سامانه چه تغییری در فرایند حکمرانی زمینه مسکن ساخت کرده و معیشت مردم به عنوان عنصر با و خروجی نظام اقتصادی مراحل مثبتی را تجربه خواهد کرد یا خیر؟ عبداللهی: یکی از از ظرفیت حیاتی دیگری که کلیدی راهاندازی همین سامانه ایجاد میشود، آن است که کلاهبرداری و امکان فروش یک ملک بهصورت به طور همزمان به یک‌سری نفر که پروندههای بالایی را در قوه قضاییه به خویش اختصاص داده تا حد دوچندان زیادی از بین خواهد رفت؛ چون همین سامانه قابلیت بلوکه نمودن کد پستی ملک فروخته شده را در زمان معامله دارااست و در سرانجام قابلیت و امکان فروش هم زمان یک ملک به تعدادی نفر را به راحتی منتفی میشود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی املاک دکمه اندیشه وب تارنما خویش باشید.

Leave a Comment