Posted on: ژانویه 13, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

که ضمن خنک کاری، از انبساط پیستون دوری می کند. پیستون های بیضی صورت که به جهت دوری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود اهمیت بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا این که 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در بر روی محور 45 جايگاه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. زدن پیستون صدایی است که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در آغاز حرکت انبساط،ناشی می شود. همین حوزه‌ می باشد که بیشتر گسترش می یابد و به این ترتیب از قسمت ذیل پیستون یک مخروط به درون ساخت می شود تا فاصله بیشتری فی مابین این تاج و حلقه پیستون در اطراف مرحله بالا ایجاد شود. علاوه بر اینکه تمام عامل ها تولید ذوب شدگی در پیستون میتوانند منجر ناکامی و ترکخوردگی آن هم شوند، عوامل دیگری هم در بروز همین اختلال نقش دارند. 4. حتمی به ذکر هست بر روی پکینگ (p03)، دو گاید در دو طرف وجود دارااست که گاید (G03) به آن دو به جهت مرکز نگه داشتن قطعه و محافظت از سیلندر امداد می رساند. به این ترتیب فقط راه برای گسترش گازهای احتراق داغ ، فشار دادن پیستون به پایین است. تاج ، حیطه ای هست که مستقیماً اصلی گازهای احتراق داغ در تماس است و دوچندان داغ می شود. پروفیل I-beam حداکثر مقاومت بنا ای را اصلی دست کم هزینه وزن می دهد و نظیر پیستون ، می خوا‌هیم وزن میله اتصال را تا حد ممکن پایین نگه داریم. این پین از انتهای ریز میله اتصال عبور می کند و اجازه می دهد پیستون بچرخد. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می کند و به طور مداوم ذیل کشش ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. پیستون توسط یک لوله توخالی کوتاه به اسم پین مچ یا سنجاق چسب به میله متصل می شود. سنجاق مچ دست پیستون از طرز یک لوله فولادی توخالی و مشقت بار شده به میله متصل می شود که به پین مچ دست یا پین خنجر دارای اسمو رسم است. گزیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای ریز نامیده می شود و انتهایی که به به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای تبارک نامیده می شود. درصورتیکه پیستون پهن یا قطر پهناور را کنار پیستون با قطر بسیار قلیل قرار دهیم ( شاتون یک میزان باشد ) , پیستون تبریز موتور شاهد همین خواهید بود که اقتدار تولیدی دوچندان زیادتر از توان پیستون لاغر میباشد . لوله پیستونی، در کنار لوله سیلندری هیدرولیک یکی از از مهمترین بخش های موتور ماشین را تشکیل می دهد. در ضمن نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. کلیه توان موتور از نیروی فشاردهنده به بالای پیستون ناشی می شود. بیش از 60 % اصطکاک باطن موتور از حرکت مجموعه پیستون ناشی می شود ، بدین ترتیب همین نصیب از اصلیترین بخشهای تمرکز برای بهبود عملکرد موتورها است. برای نگهداری این مسافت ، پیستون می بایست دقیقاً خودرو کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده هست دقیقاً مشخص می شود تا انبساط حرارتی را در حیث بگیرد. رینگ های فشاری معمولا از چدن جامد ساخته می شوند و فشار خارجی را به دیواره سیلندر وارد می کنند. در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون (4000 پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی کلیدی سرعت بسیار رانندگی می نمایید همین واقعه در هر سیلندر 30 تا 40 بار در ثانیه صورت می دهد.دمای کف پیستون به 2200 مرتبه سانتی گراد(4000 سکو فارنهایت) یا عمده می رسد. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به تیتر گرمای تابشی به محفظه احتراق ، از نحوه رینگ های پیستون و تحت میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. موتورهای تعجب آور و غریب ممکن میباشد با میله تیتانیوم باشند. در همین پیستون ها، ممکن می باشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون باشد. در شرایط های شدید تر همین دستور می تواند منجر خوردگی حاشیه سیلندر شده و و بخش مربوطه رد سر سیلندر را هم در گیر خوردگی کند . پیستون حیاتی سر صاف: تراز تاج همین پیستونها صاف و یک دست است. میل لنگ اتومبیل هم به ترازو تعداد سیلندرهای یک خودرو ، گنجایش پذیرش شاتون را خواهد داشت ، در صورت ذیل ، پیستون ، شاتون و میل لنگ یک خودرو 4 سیلندر را بازدید می کنید. تاج پیستون همان قسمت بالایی پیستون بوده و صورت آن تاثیر بسزایی بر روش احتراق سوخت دارد اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که طراحی صحیح آن، سبب اختلاط خوب تر سوخت و هوا شده و اقتدار بهینه را تولید مینماید. ساختار آن به گونهای میباشد که منبسط میگردد و صورت آن اندکی تغییر تحول میکند. سرویس منظم سیستم خنککاری ماشین که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات میگردد میتواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. از مزایای آلومینیوم میتوان به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در مقابل آلومینیوم اهمیت معایبی چون ارزش بالا و انبساط دوچندان است. همینطور حیاتی تحلیل اشکال و جنس آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود دارد و به چه صورت می توان از این خرابیها پیشگیری کرد.

Leave a Comment