Comments: 0 Posted by: admixxxdkn Posted on: آوریل 15, 2020

[ad_1]

هر چند مسابقات ورزشی تعطیل است، اما فدراسیون‌ها موظفند برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رونق ورزش بعد از دوران فاصله گذاری اجتماعی انجام دهند.به بعضی از مسئولین فدراسیون‌ها که در محل کار خود حضور نداشتند، تذکرات لازم داده شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment