Posted on: ژانویه 22, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

مقاومت به خوردگی ورق های فولادی حیاتی فرآیند پوشش روی ساخت می گردد و متناسب کلیدی ضخامت پوشش . آهن می باشد به جای ظاهری براق ، خاکستری تیره و مات می باشد مقاومت به خوردگی این پوشش خاکستری تیره و مات متساوی مقاومت به خوردگی پوشش گالوانیزه اهمیت ظاهر درخشان ، می باشد. سادگی روند گالوانیزه ،یکی از مزایای بارز همین نحوه به سایر طرز های نگهداری در برابر خوردگی است . وی برای پوشش دادن آهن توسط روی نخست آنرا نه بار در اسید سولفوریک تمیز کرد وسپس بوسیله فلاکس کلرید آمونیم آنرا آغشته و در مخزن بر روی مذاب قرار اعطا کرد تا اولین قطعه فولادی گالوانیزه صورت گیرد . البته معتقدم به جهت فعالان اقتصادی تعادل و آرامش در بازار مهمتر از نرخ است. وی افزود: دولت جدید در شرایطی عمل خویش را آغاز کرد که موقعیت اقتصادی در راستا تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای حیاتی و بخش اعظمی از موارد دیگر موقعیت خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ % بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ درصد بود و در آذر ماه به ۱.۸ درصد رسید به این معنی که فرایند پرورش تورم بالا به پایین بوده است که این مساله امیدبخش است. وی ادامه داد: در اکنون بسترسازی همین دستور هستیم که درجه اعتباری را در اختیار بانکها قرار دهیم تا هر فرد براساس جايگاه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. برهمین اساس درصورتیکه کسی جايگاه اعتباری مهربانی دارااست بایستی بتواند حیاتی کمترین وثیقه وام خویش را دریافت کند. وی اساسی تأکید بر این‌که یک عدد از برنامههای جدی ما این است که بانکداری اسلامی را در سراسر میهن پیادهسازی کنیم، افزود: مرکز آموزش خوب بانکداری را مکلف کردهام که دورههای آموزشی بانکداری اسلامی را برای پرسنل خزانه ها که اساسی مردمان طرف هستند برگزار کند. این عمل اساسی این‌که دولت دارای نرخ صفر از خزانه مرکزی و مسقیم استقراض کند خرید ورق آهن روغنی در اصفهان متعدد است. رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: البته کاهش نرخ رویش به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ پرورش تورم نزولی است، معنای همین گزاره آن همین میباشد که گران شدن کاهش شده و امیدواریم که مراحل کاهش تورم در آینده دوام داشته باشد. وی افزود: علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآوردههای نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه میشود، براین اساس صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان حیاتی بازار قیمت ورق و آهن ارز هستند.

Leave a Comment