Posted on: آگوست 14, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ممنون هستم که ورود کرده اند و مدیر ما هم پاسخگو بود. البته این کار باید زودتر انجام می‌شد، زیرا داستان‌های زیادی درباره گزارش‌های مالی وجود دارد

[ad_2]

Source link

Leave a Comment