Posted on: سپتامبر 4, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

امروز مطالبی همچون ارزش روز سهام عدالت و دارایکم، پیشنهاد نماینده تهران برای جلوگیری از سقوط آزاد بورس، ٢٩ نماد بورسی متوقف شدند، 15 شرکتی که افزایش سرمایه میدهند، بازارساز به دنیال کاهش نرخ دلار؛ در سایت نبض بورس قرار گرفته است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment