Posted on: آوریل 30, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

از آنجا که شما در جستجوی افراد مانند این یکی به من نشان می دهد شما یک فرد است که به دنبال تبدیل شدن به بهترین شما می توانید.

بدیهی است که شما محتوای با وضعیت موجود شما می خواهید بیشتر از زندگی و انتظار بیشتر از خودتان برای به انجام رساندن آن است. من نوشت: این مقاله به شما نشان می دهد چگونه از آن آسان است برای شروع در مسیر بهبود خود از طریق توسعه شخصی.

در زندگی خود من کشف کردم که ارتکاب به یک رژیم روزانه از توسعه شخصی مانند خواندن کتاب های انگیزشی و موفقیت در دوره های هر روز و یا حتی به سادگی با در نظر گرفتن 3 دقیقه به عنوان خوانده شده ساده نقل قول های الهام بخش برای موفقیت روزانه بود نه فقط مهم برای دستیابی به اهداف من اما با آن من نمی تواند را ساخته اند آن را به جایی که من هستم.

شما ببینید درست مثل گرفتن یک دوش در صبح و یا حمام کردن, با انگیزه ماندن است نه دائمی. شما باید متعهد به انجام آن را به طور مداوم.

اگر شما هرگز با چوب توسعه شخصی شما با شکست مواجه خواهد شد و قبل از اینکه طولانی شما حق بازگشت که در آن شما آغاز شده از چه قضیه صادق است همچنین تمرکز بر توسعه شخصی و زندگی برای بهتر را تغییر دهید برای شما, و آن را بسیار طولانی برای این انتقال رخ می دهد.

من هرگز ملاقات یک فرد موفق در هر زمینه ای که باور نداشت روزانه توسعه شخصی.

و در همه صداقت در نظر شخصی من آن است که ممکن است به راستی رسیدن به خود و عظمت و با تعهد به این نوع از برنامه است.

در حال حاضر من می دانم بخشی از مشکل برای بسیاری از ما است, آن است که به سادگی غیر ممکن است برای پیدا کردن زمان برای مطالعه یک برنامه توسعه شخصی… ما فقط در رفتن به طور مداوم و به سختی هر زمان حتی در حالت استراحت است.

همان صادق است در زندگی خود من است یک کالا…

اما چه می شود اگر من به شما گفت که شما تنها نیاز به 1-2 دقیقه در روز ؟ حتی هزینه که زمان خواندن یک نقل قول انگیزشی, خواهد ذهن باد نقش مهمی در تغییر طرز فکر افراد با کمک به آنها ادامه می دهد.

خواندن نقل قول های الهام بخش برای موفقیت ممکن است به نظر می رسد مانند بسیاری از, اما آن را امتحان کنید و پیدا کردن برای خودتان آنها را به یک اثر قوی در ناخودآگاه خود را. فقط گرفتن آغاز شده است و بزرگترین گام را در سفر خود را به موفقیت. به عنوان آنها می گویند یک سفر هزار مایلی با یک گام رو به جلو است.

موفقیت یک سفر است باند و آن شروع می شود با تنها یک گام باعث می شود هیچ تفاوت کوچک در جهت درست است.

[ad_2]

Leave a Comment