Posted on: فوریه 19, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

همین دو تراز جزو سه برنامهای که توضیح دادیم نیستند. خب اکنون از چه جایی بفهمیم تخصص ما جزو کدام مجموعه است؟ برای نمونه ممکن میباشد شما مهندس نفت باشید وPetroleum engineers را اساسی کد 2145 گزینش کنید. و تفسیر و کد شغلی دیگری مربوط به شماست. سپس از پیدا نمودن سطح، اسم تراز ( برای مثال سطح A) یا این که اسم شغلتان (مثلا Civil Engineer) را در فیلتر پایین برگه NOC وارد نمایید تا کد شغلتان را بگیرید. به جهت پیدا نمودن تیم شغلی خودتان به اندازه میباشد به نصیب NOC در وبسایت مسافرت سر بزنید.در این سایت، تمام سطح های 0 تا D را میتوانید ببینید. البته دولت کانادا برای این سطح ها برنامههای دیگری در نظر دارد. بقیه هزینه هایی که در این طریق باید در حیث گرفت شامل هزینه حق اقامت دائم، هزینه های بیرومتریک، هزینه پردازش دیتاها شخص و همراهانش است؛ هزینه بیزینس پلن هم بسته به مدل بیزینس دوچندان می تواند مختلف باشد. اشخاصی که اهمیت شهروندان کانادا ازدواج نمایند، می توانند از همین نحوه به کانادا مهاجرت کرده و اقامت دایم اخذ نمایند. در مرحله اولیه امتیازات نسبتاً عمومی هستند و با معیارهایی نظیر مرحله گویش انگلیسی، سن، تحصیلات و سوابق کار سنجیده میشوند. کانادا حساس امضای تفاهم نامه های اقتصادی اساسی کشورهای متفاوت جهان، فضای اقتصادی مناسبی را به جهت تاجران، سرمایه گذاران و عمل آفرینان مهیا کرده است. همانطور که در جدول ذیل تماشا میکنید؛ مقدار سرمایهای که به این مراد نیاز است، نسبت به بخش ها شهری کانادا کمتر می باشد و یک مورد اقتصادی به جهت کسانی هست که به دنبال اخذ اقامت دائم کانادا به وسیله کار هستند. تراز اول قبل از مهاجرت میباشد که می بایست مبالغ متمایز را به جهت کارهای اداری صرف مهاجرت به کانادا از روش آغاز آپ کنید. ولی بعد از خواندن تفسیر شغل ملاحظه کنید اینها به هیچ وجه عملکرد نمی باشند که شما انجام میدهید! پس صد رد صد شرح وظایف تیتر شغلیتان را مهم اعتنا بخوانید. به تیتر مثال، شرکت شما آیتم ای به جهت نشر سندها قرضه یا مدرک اشتراکی به سرمایه گذاران خواهد داشت. در سرزمین مادریشان، از مرزو بوم خود گریزو فرار کرده و به تیتر پناهجو به دیگر کشورها رفته و التماس پناهندگی خود را در قالب یک کیس و پرونده به اداره سفر مرزو بوم مقصد تسلیم میکنند. متقاضیان می توانند حساس باز‌نگری ظریف آنها بهترین طریق مهاجرت به کانادا، متناسب با موقعیت خویش را گزینش نمایند. روش مهاجرتی خویش اشتغالی کانادا برای ورزشکاران و هنرمندان ارائه می گردد و افرادی که به نوعی بیزینس مرتبط اساسی این دو منطقه را دارند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه مهاجرت به کانادا پزشکی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

Leave a Comment