Posted on: فوریه 28, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

FRP می تواند شکل پذیری دیوار های بنایی را ارتقا داده و آنان را مهار نماید. برخی مواقع ساختمان هایی که دال تخت دارند، استانداردهای مقاوم سازی واجب به طرز دیوار برشی را رعایت نکرده اند. FRP می تواند در تیرها و دال های بتنی به تیتر جایگزین تمام یا این که منتخب از میلگرد کششی مورد نیاز بکار مقاوم سازی ستونهای بتنی حساس frp رود. الیاف FRP شیشه متداولترین فرآورده به جهت مقاوم سازی، تقویت و بهسازی انواعسازه ها در صنعت ساختمان بوده، همچنین همین مصالح به جهت حفاظت اجزای متفاوت درمحیطهای خورنده و شیمیایی FRPlining (ایزوله کردن لوله های فلزی و حفاظت شیمیایی در محیطهای خورنده باPH خیلی بالا یا کم)، نیز کاربرد گسترده ایدارند. از تکنیک CFRP به جهت بازگرداندن حداکثر مقاومت باربری جانبی و سختی اول اتصالاتی که در بهسازی لرزه ای اسیب ندیده اند، نیز استعمال می شود. در همین گزینه فضابندی میله های شبکه، شکاف را در اختیار گرفتن میکند. مقاوم سازی تیرها به نحوه FRP گنجایش خمشی دوران را به روش چشمگیری ارتقا داده و پدیده ناکامی زودرس در تیرهای تحت خمش را به تاخیر میاندازد. 6.اشباع نمودن الیاف FRP: درپروژه های پهناور مقاوم سازی برگه ها کلیدی دستگاههای گرداننده مختص در کارگاه اشباع می گردند و لایه اپوکسی یا این که ماتریس رزین به آن اضافه می شود و صرفا به اندازه هست در محل موردنظر چسبانده شود البته در کارهای کوچکتر در محل کارگاه رزین FRP بر روی تراز موردنظر مالیده شده آنگاه ورقه FRP خشک و سوای چسب بر بر روی مرحله بتن چسبانده میشود. همینطور FRP ها حیاتی خاصیت ذاتی مطلوبی ( نسبت دوچندان مقاومت به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی و خنثی بودن الکترومغناطیسی )هستند به جور ای که می قدرت در مقاوم سازی یا این که تجدید اعضای بتنی به طور برد آمیزی از آ نها بهره گرفت. همین الیاف کلیدی دورپیچ نمودن ستون موجب بهبود خاصیت باربری و شکل پذیری ستون و در عاقبت پرهیز از پیشرفت و افزایش ترک های بتن می شود. در همین روش، الیاف FRP به رخ های تحت موجود می باشد. در مورد ها متعددی ممکن هست کاربری یک سازه دستخوش تغییر شود. میلگرد های FRP اساسی یک اخلاق و رفتار غیر صورت پذیر هستند لذا مورد ها به کارگیری این میلگردها محدود به سازه هایی می‌شود که اهمیت ترین اختلال آن‌ها خوردگی یا خاصیت الکترومغناطیسی فولاد میباشد. مقاوم سازی پِی یک عدد از همگانی ترین آن ها است. FRP می تواند رخ پذیری دیوارهای بنایی را ارتقاء داده و آن‌ها را مهار نماید. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه مقاوم سازی دیوار برشی مهم frp لطفا از صفحه ما بخواهید.

Leave a Comment