Posted on: ژوئن 8, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

تمامی مشمولین سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده اند، بدون نیاز به داشتن کد بورسی، بدون نیاز به مراجعه به بانک ها یا دفاتر پیشخوان، به راحتی می توانند از طریق سامانه سهام عدالت مهرآفرین، فهرست تمام شرکت هایی که پس از انتخاب آزادسازی مستقیم، رأسا سهامدار شده اند را مشاهده کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment